test5500

سمنان, مهديشهر

آموزشی

2 فروردین 1402, 11:17 بعد از ظهر - 2 فروردین 1402, 11:17 بعد از ظهر

شرح رویداد

lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum

زمان بندی

تاریخ شروع زمان شروع تاریخ پایان زمان پایان ظرفیت باقی‌مانده
شنبه, 5 مرداد, 1398 10:18 قبل از ظهر سه شنبه, 8 مرداد, 1398 10:18 قبل از ظهر 9 نفر باقی‌مانده

مکان برگزاری

lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum

0 نظر

rftgh vbhnj
تاریخ عضویت: بهمن 1396
نرخ پاسخگویی: 90 %
آخرین تاریخ ورود: فروردین 1402