اعلان های سفر
هنوز فیلتری تعیین نشده است.
برای اینکه از این قابلیت استفاده کنید، می بایست حداقل شهر مدنظر و تاریخ ورود و خروج خود را تعیین کرده باشید. موارد جدید را به من اطلاع بده
ایجاد یک روند نامه

مقصد: شيراز

2 مسافر
13 مهر 1397 تا 25 مهر 1397
در جستجوی ملاقات
گویش: امهری, امهری

Hello! I will travel in Iran from Tehran to Shiraz for 12 days. I plan to visit Esfahan and maybe a...
آمادگی برای پرداخت حداکثر 800,000 ریال

مقصد: رشت

1 مسافر
15 مهر 1397 تا 23 مهر 1397
در جستجوی محل اقامت
گویش: امهری, امهری

Hello, I will be visiting Gilan for 8 days. Would be nice if anyone is available to host or/and sh...
آمادگی برای پرداخت حداکثر 500,000 ریال

مقصد: تبريز

1 مسافر
24 مهر 1397 تا 25 آبان 1397
در جستجوی محل اقامت / ملاقات
گویش: امهری, امهری

Hey ! I plan to discover Iran during 1 month by hitchhiking and Tabrizis my first stop ! It's coul...
آمادگی برای پرداخت حداکثر 350,000 ریال

مقصد: اصفهان

2 مسافر
16 مهر 1397 تا 07 آبان 1397
در جستجوی ملاقات
گویش: امهری, امهری

Hey ! I plan to discover Iran. At first i am visiting Azerbaïdjan. After Azerbaïdjan, i don't know...

مقصد: نمين

1 مسافر
24 مهر 1397 تا 29 مهر 1397
در جستجوی محل اقامت / ملاقات
گویش: امهری, امهری

Hello , i will be in Ardebil for 5 days. I travel alone and i would be happy to meet new people
آمادگی برای پرداخت حداکثر 400,000 ریال

مقصد: شيراز

1 مسافر
22 مهر 1397 تا 06 آبان 1397
در جستجوی محل اقامت / ملاقات
گویش: امهری, امهری

Hello everyone, I will travel to Shiraz at 15th of October, anyone could host me or hangout with me...
آمادگی برای پرداخت حداکثر 300,000 ریال

مقصد: قم

1 مسافر
18 مهر 1397 تا 25 آبان 1397
در جستجوی ملاقات
گویش: امهری, عربی, امهری

Hey! I was born in Iran and raised in Scotland and I'm exploring Iran to connect with my roots. I ha...

مقصد: اصفهان

2 مسافر
28 مهر 1397 تا 06 آبان 1397
در جستجوی محل اقامت / ملاقات
گویش: امهری, امهری

My Friend and I want travel to some cities in iran. We are planning to see: Isfahan, Shiraz, Kashan...
آمادگی برای پرداخت حداکثر 500,000 ریال

مقصد: بيدستان

1 مسافر
28 مهر 1397 تا 28 مهر 1397
در جستجوی ملاقات
گویش: فارسی, اسپانیایی

سصیثقبفغع
آمادگی برای پرداخت حداکثر 455 ریال